استومی چیست؟

استومی، جراحی است که امکان تخلیه ادرار و مدفوع از طریق حفره ای در شکم به نام استوما فراهم می شود. محل قرار گیری استومی بر روی شکم، به دلیل انجام جراحی بستگی دارد.
استفاده از استومی در درمان مشکلات مربوط به معده و یا تسریع روند بهبودی، توصیه می شود. البته، در مواردی که ارگان خاصی دچار بیماری شده و نیاز به برداشتن آن قسمت است، نیز از استومی استفاده خواهد شد.

برخی از دلایل استفاده از استومی عبارت است از:

– در سرطان هایی از جمله، مثانه، رکتال و کولورکتال
– آسیب و صدمه به روده و یا مثانه
– اختلالات مزمن روده، مانند بیماری کرون و یا کولیت اولسراتیو
– انسداد روده
– عفونت

استومی چیست؟
انواع استومی

ایلئوستومی، بهترین نوع استومی است و در درمان سرطان رکتال و بیماری های التهابی روده استفاده می شود و قسمت تحتانی روده که ایلئوم نام دارد، به استوما متصل خواهد شد.
کولوستومی، در صورتی که قسمتی از کولون برداشته شده باشد، این نوع استومی، قسمت های باقی مانده کولون را به استوما متصل می کند.
یوروستومی، این نوع استومی در مواردی هم چون، سرطان مثانه و یا التهاب مثانه، استفاده می شود و مجرایی که ادرار را به مثانه می ریزد، به سمت استوما تغییر مسیر خواهد داد.
قرار دادن با جراحی و بیهوشی عمومی انجام می شود و فرد هیچ گونه دردی را احساس نخواهد کرد.
بعد از جراحی و کار گذاشتن استومی، مدفوع از طریق استوما خارج و به درون کیسه یک بار مصرف فرستاده می شود. افرادی که از استومی استفاده می کنند، بایستی تغییراتی را در رژیم غذایی خود داشته باشند تا حرکات روده ای نیز تنظیم شود.
افرادی که از این کیسه استفاده می کنند، همیشه نگران نگاه اطرافیان شان هستند، اما استومی به صورتی تنظیم می شود که از زیر لباس مشخص نخواهد شد. اما از آن جایی که این کار، اثرات منفی را برای فرد به همراه دارد، اطرافیان نیز بایستی فرد را همه جور تحت حمایت خود قرار دهند.