نخستین کیسه استومی مدرن در چه تاریخی و چگونه ساخته شد؟

 

تولید اولین به شکل امروزی منشاء تولد کمپانی کلوپلاست دانمارک شد:

 

در سال 1954 پرستار دانمارکی الیز سورنسن (Elise Sorensen) با مشاهده وضعیت اسفبار خواهرش، که برای نجات از سرطان کولون تحت عمل جراحی کلستومی قرار گرفته بود، بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. او از خواهرش می‏شنید که چگونه ترس از نشت ترشحات کلستومی زندگی اجتماعی وی را مختل و او را منزوی کرده است. الیز افکار خود را معطوف بر یافتن راه حلی برای این مشکل بزرگ نمود.

نتیجه این تلاش فکری، ایده ساخت یک کیسه چسب‏دار بود تا از نشت ترشحات جلوگیری کند. این ایده می‏توانست به خواهرش و هزاران انسان دیگر نیز که از این مشکل رنج می‏کشیدند، کمک کند تا دوباره به زندگی طبیعی بازگردند. اما این فقط یک ایده بود و باید به نحوی تجسم واقعی می‏یافت.

الیز با تولیدکنندگان مختلفی ارتباط برقرار کرد، اما همگی دست رد بر سینه او زدند. سرانجام الیز به سراغ آقای لوئیز هانسن رفت، که یک تولید کننده محصولات پلاستیکی بود، و بر ایده خود پافشاری کرد. پاسخ دوباره منفی بود. داستان می‏توانست در همین جا به پایان برسد. اما همسر آقای هانسن، که خود نیز یک پرستار بود، پی به ارزش واقعی این ایده برد و هانسن را ترغیب به پذیرش همکاری نمود ... و این آغاز تولید اولین "کیسه کلستومی دانمارکی" به عنوان اولین کیسه استومی مدرن در دنیا و تولد شرکت کلوپلاست بود.