کیسه کلستومی - ایلئوستومی یک تکه ته باز کلوپلاست کد 5885
18620 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه یورستومی کولوپلاست کد 5580
30800 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه یوروستومی یک تکه شیردار کلوپلاست کد 5585
30800 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه بعد از عمل آلترنا کولوپلاست کد 1280
80500 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه دو تکه ته باز کلستومی - ایلئوستومی آلترنا مات کلوپلاست Coloplast Colostomy Bagکد 1693
21000 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه دو تکه ته بسته کلستومی - ایلئوستومی آلترنا مات کلوپلاست Coloplast Colostomy Bag کد 1683
21000 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه دو تکه کلستومی - ایلئوستومی آلترنا مات کلوپلاست Coloplast Colostomy Bag کد 1759
27300 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه درناژ کلوپلاست Coloplast Drainage Bagکد 2250
43260 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه کلستومی ایلئوستومی یک تکه ته باز مات کلوپلاست کد 6300
26320 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه کلستومی - ایلئوستومی آلترنا یک تکه ته باز شفاف 5985 کلوپلاست ( Coloplast ) دانمارک
18620 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه کلستومی ایلئوستومی یک تکه ته باز مات 6355
26320 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه کلستومی ایلئوستومی یک تکه ته باز مات6360
26320 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه کلستومی - ایلئوستومی یک تکه باز کلوپلاست کد 6100
29120 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه یک تکه ته باز کلستومی ایلئوستومی مات فیلتردار فور لایف مدل IHF3020CWN
قیمت استعلام شود
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه درناژ کولوپلاست 2220
55860 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه دو تکه کلستومی - ایلئوستومی آلترنا شفاف کلوپلاست کد 13986 Coloplast Colostomy Bag
26740 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
کیسه ایلستومی باز شفاف بدون نیاز به گیره سازگار با کلیه چسب فبلتردار کد 13976
26740 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
یوروستومی شفاف دارای شیر تخلیه چند محفظه ای سازگار با کلیه چسب پایه های الترنا کد 14229
33040 تومان
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه
پینات دم دار رادیو پک (کوچک متوسط بزرگ)
قیمت استعلام شود
افزودن به سبد افزودن به مورد علاقه افزودن مقایسه